ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδύσεις Ο.Τ.Α. σε Σύμπραξη με τον Ιδιωτικό Τομέα

Επενδύσεις Ο.Τ.Α. σε Σύμπραξη με τον Ιδιωτικό Τομέα

Συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων "Συνεργασία για την Ανάπτυξη"   Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την...

Συγχρηματοδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα

Συγχρηματοδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)   Εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013   5η Προγραμματιστική Περίοδος (ΣΕΣ...

Δάνεια για επενδύσεις των ΟΤΑ

Δάνεια για επενδύσεις των ΟΤΑ

  Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 1. Το...

Ενέργεια και Αυτοδιοίκηση

Ενέργεια και Αυτοδιοίκηση

Έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας   Προγράμματα για την χρηματοδότηση της ωρίμανσης ή/και της υλοποίησης έργων εξοικονόμησης...

Νέα

Νέα

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου   Δημοσιεύματα/Τύπος   Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις   Ημερίδες/Δημοσιότητα/Συνέδρια   Νομικά...

Μελέτες – Εκπαίδευση – Πληροφόρηση

Μελέτες – Εκπαίδευση – Πληροφόρηση

Κατάρτιση εργαζομένων ΟΤΑ σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών   Αιρετές στην Αυτοδιοίκηση   Μελετητικό...

Τελευταία Νέα

5 Ιουνίου 2014

Ημερολόγιο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ