ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

InvestOTA

InvestOTA

Το InvestOTA είναι η διαδικτυακή πύλη που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει την ανάγκη των ΟΤΑ για προβολή των ανταποδοτικών επενδυτικών τους σχεδίων μέσω επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών. Σκοπός του InvestOTA είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και η ανάδειξη του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα ώστε να συνεργαστεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τη συγκέντρωση και καταγραφή των επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ, για τα οποία αναζητείται ιδιωτική χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση,...

Δάνεια για επενδύσεις των ΟΤΑ

Δάνεια για επενδύσεις των ΟΤΑ

  Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 1. Το...

Νέα

Νέα

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου   Δημοσιεύματα/Τύπος   Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις   Ημερίδες/Δημοσιότητα/Συνέδρια   Νομικά...

Τελευταία Νέα

[wp_rss_multi_importer]

Ημερολόγιο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ