Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1/2013