Ανακοίνωση για την Πληρωμή των Καταρτισθέντων Εργαζομένων ΟΤΑ στο Πρόγραμμα «…Καθ΄ Οδόν…»

Οι εργαζόμενοι ΟΤΑ που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης «Εξειδικευμένη κατάρτιση εργαζομένων στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο» μπορούν να παίρνουν το Εκπαιδευτικό ΕΠΙΔΟΜΑ που δικαιούνται, από τα ΚΕΚ με τα οποία συνεργάστηκαν για το Πρόγραμμα.

 

Η ΠΕΤΑ έχει καταβάλλει προς τα ΚΕΚ, στις 30 Δεκεμβρίου 2010, ο σύνολο των εκπαιδευτικών επιδομάτων.

Σε κάθε καταρτισθέντα υπάλληλο ΟΤΑ, μαζί με το εκπαιδευτικό επίδομα, προβλέπεται να παραδοθούν βεβαίωση κατάρτισης και ενημερωτικό DVD.