Ανοιχτή Διαβούλευση για τον επανασχεδιασμό του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από τις 24 Μαρτίου στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης ο επανασχεδιασμός του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» όσον αφορά στις γενικές αρχές και προτεραιότητές του.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού καλεί τους υποψήφιους δικαιούχους, τους συλλογικούς φορείς, τις εταιρείες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας καθώς και το σύνολο των πολιτών να υποβάλλουν τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στον επανασχεδιασμό των αρχών, στρατηγικών και κατευθύνσεων του Προγράμματος.

Η διαβούλευση  θα ολοκληρωθεί  στις 15 Απριλίου 2010 και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, θα οριστικοποιηθούν οι αρχές και οι αποφάσεις που θα διέπουν την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά και τις θεματικές προτεραιότητες του.

link: Ανοιχτή Διαβούλευση για τον επανασχεδιασμό του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»