Ανοιξε ο δρόμος για την αποπληρωμή του Προγράμματος Κατάρτισης «…Καθ΄ Οδόν…»

Ανοιξε ο δρόμος για την αποπληρωμή των δικαιούχων, αναδόχων και καταρτισθέντων εργαζομένων ΟΤΑ, του Προγράμματος Κατάρτισης «Εξειδικευμένη Κατάρτιση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο» το οποίο υλοποίησε η ΠΕΤΑ.

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Στις 29 Ιουλίου 2010, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 «Διοικητική Μεταρρύθμιση», δημοσίευσε Πρόσκληση με την οποία καλείται η ΠΕΤΑ να υποβάλλει πρόταση  ώστε το Πρόγραμμα Κατάρτισης «Εξειδικευμένη Κατάρτιση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο» να ενταχθεί στο Ε.Π. του ΕΣΠΑ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Όταν το έργο ενταχθεί στο ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του από κοινοτικούς πόρους. Κοινοτικά κονδύλια προς απορρόφηση υπάρχουν, οπότε το Δημόσιο αναμένεται γρήγορα να πληρώσει τις οφειλές του προς την ΠΕΤΑ για το «Εξειδικευμένη Κατάρτιση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο», και στη συνέχεια, άμεσα, η ΠΕΤΑ τους αναδόχους του έργου και  τους καταρτισθέντες εργαζομένους ΟΤΑ.

Σχετικά με την  καθυστέρηση και την προοπτική αποπληρωμής του «Εξειδικευμένη Κατάρτιση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο», η ΠΕΤΑ Α.Ε.  είχε αναρτήσει στο site της τις Ανακοινώσεις 1Η και 2Η  στις 25.1.2010 και στις 10.5.2010, όπου υπεύθυνα ενημέρωνε τους δικαιούχους πληρωμής.

Τόνιζε μάλιστα χαρακτηριστικά «….Στο διάστημα από τις 25.1.2010 μέχρι σήμερα η ΠΕΤΑ, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, έχει καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να αποπληρωθεί το έργο και να πληρωθούν οι δικαιούχοι, εργαζόμενοι ΟΤΑ και ανάδοχοι.

Με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου, υπάρχει συστηματική συνεργασία για το ζήτημα, από την οποία προκύπτει ότι το αντιμετωπίζει θετικά. Ανάλογη είναι και η συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και η στάση τους….».

Θα συνεχίσουμε υπεύθυνα να σας τηρούμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την ολοκλήρωση του «Εξειδικευμένη Κατάρτιση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο».

Παρακαλώ, να ενημερώσετε άμεσα τους συνεργάτες σας σχετικά με την σημαντική, θετική αυτή εξέλιξη.

Παρακαλώ ιδιαίτερα τους αναδόχους της κατάρτισης να ενημερώσουν τάχιστα τους καταρτισθέντες εργαζομένους ΟΤΑ.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία σας.

ΑΘΗΝΑ 29.7.2010

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»