Απολογιστική Ημερίδα «Καθ” Οδόν προς το σύγχρονο Δήμο»

Αθήνα, 15.12.09

Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. A.E., σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, παρουσίασε τα αποτελέσματα του καινοτόμου και σημαντικού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση προγράμματος, του έργου «Εξειδικευμένη κατάρτιση εργαζομένων στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο», σε απολογιστική ημερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15/12/2009 στο Συνεδριακό Κέντρο της Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Για τη λήψη/προβολή του δελτίου τύπου πατήστε εδώ.(.pdf file)