Η Εταιρεία

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014   Για τη λήψη προβολή του ισολογισμού, πατήστε εδώ (.pdf file)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πόθεν Έσχες ΔΣ ΠΕΤΑ Α.Ε. 2014

Πόθεν Έσχες ΔΣ ΠΕΤΑ Α.Ε. 2014

Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες του κ. Ζαφειρόπουλου πατήστε εδώ (.pdf file) Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες του κ. Καρπέτα πατήστε εδώ (.pdf file) Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες του κ. Μουράτογλου πατήστε εδώ (.pdf file) Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες της κας Πολυκαλά πατήστε εδώ (.pdf file) Για τη λήψη/προβολή … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μητρώο Συνεργατών

Μητρώο Συνεργατών

Η «Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. είναι η Αναπτυξιακή εταιρεία της Αυτοδιοίκησης που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με επίκεντρο την τοπική ανάπτυξη. Ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της Αυτοδιοίκησης. Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες) και σε Όργανα της Κεντρικής Κυβέρνησης στους … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. και Έργο OSEPA

Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. και Έργο OSEPA

Το Έργο OSEPA (Open Source software usage by European Public Administration) υπάγεται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg IVC που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ). Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ταυτότητα Ιστορικό

Ταυτότητα Ιστορικό

Ταυτότητα Ιστορικό

Για την Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη Η «Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. είναι η Αναπτυξιακή εταιρεία της Αυτοδιοίκησης που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με επίκεντρο την τοπική ανάπτυξη. Ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της Αυτοδιοίκησης. Σήμερα οι κύριοι μέτοχοί της είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Όραμα -Στόχοι

Όραμα -Στόχοι

Όραμα Όραμα της Π.Ε.Τ.Α Α.Ε. είναι η χάραξη νέων δρόμων τοπικής ανάπτυξης με άξονα την γνώση, την καινοτομία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες.   Μοχλοί για την πραγμάτωση του οράματος της Εταιρίας είναι: Η υποστήριξη των δήμων και περιφερειών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την τοπική οικονομική ανάπτυξη Η … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιχειρησιακή Δομή

Επιχειρησιακή Δομή

Μετοχική Σύνθεση Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΑΡ. METOXΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ%  1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (K.E.Δ.Ε.) 22.900 66,02 %  2 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 5.720 16,49 %  3 ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε) 3.333 9,61 %  4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 999 2,88 %  5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 339 0,98%  6 ΦΛΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file). ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file). ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file). ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file). ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012  Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file). ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file). ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010 Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file). ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ … Περισσότερα