Αρχική

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διοργάνωση Εκδήλωσης για τα ΣΒΑΚ- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 16 & 17 Ιανουαρίου 2020

Διοργάνωση Εκδήλωσης για τα ΣΒΑΚ- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 16 & 17 Ιανουαρίου 2020

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2020 διοργανώνει εκδήλωση για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Δεδομένων των δράσεων που πραγματοποιούνται από Δήμους της χώρας για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα καθώς και το γεγονός ότι πλήθος Δήμων εκπονούν ή πρόκειται να εκπονήσουν ΣΒΑΚ, θα σας παρακαλούσαμε για την ενημέρωσή τους αναφορικά … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο InvestOTA

InvestOTA

InvestOTA

Το InvestOTA είναι η διαδικτυακή πύλη που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει την ανάγκη των ΟΤΑ για προβολή των ανταποδοτικών επενδυτικών τους σχεδίων μέσω επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών. Σκοπός του InvestOTA είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και η ανάδειξη του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα ώστε να συνεργαστεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα, γίνεται … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δάνεια για επενδύσεις των ΟΤΑ

Δάνεια για επενδύσεις των ΟΤΑ

Δάνεια για επενδύσεις των ΟΤΑ

  Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 1. Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νέα

Νέα

Νέα

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου   Δημοσιεύματα/Τύπος   Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις   Ημερίδες/Δημοσιότητα/Συνέδρια   Νομικά Θέματα  

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενέργεια και Αυτοδιοίκηση

Ενέργεια και Αυτοδιοίκηση

Ενέργεια και Αυτοδιοίκηση

Έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας   Προγράμματα για την χρηματοδότηση της ωρίμανσης ή/και της υλοποίησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας  

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μελέτες – Εκπαίδευση – Πληροφόρηση

Μελέτες – Εκπαίδευση – Πληροφόρηση

Μελέτες – Εκπαίδευση – Πληροφόρηση

Κατάρτιση εργαζομένων ΟΤΑ σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών   Αιρετές στην Αυτοδιοίκηση   Μελετητικό Έργο  

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών & Επενδυτικών Προγραμμάτων για τους ΟΤΑ

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών & Επενδυτικών Προγραμμάτων για τους ΟΤΑ

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών & Επενδυτικών Προγραμμάτων για τους ΟΤΑ

Ενεργά Χρηματοδοτικά Προγράμματα για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού   Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)   Εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013   5η Προγραμματιστική Περίοδος (ΣΕΣ 2014-2020)