Νέα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση των Μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των Μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Στοά Atrium, 1ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση των Μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των Μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Στοά Atrium, 1ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση των Μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των Μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Στοά Artium, 1ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2. Εκλογή … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετισμός της ΚΕΔΕ στην Ημερίδα του Συνδικάτου ΙΓΜΕ

Χαιρετισμός της ΚΕΔΕ στην Ημερίδα του Συνδικάτου ΙΓΜΕ

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του Συνδικάτου ΙΓΜΕ στις 6 Απριλίου του 2017, με θέμα » Ο ρόλος του ΙΓΜΕ στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας με βάση τις νέες εξελίξεις». Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εκπροσώπησε ο κ. Χρήστος Πρωτόγερος, Διευθυντής Ανάπτυξης της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.. «Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην σημερινή ημερίδα … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Έλεγχος, Τεκμηρίωση, Πιλοτική Λειτουργία, Εκπαίδευση Χρηστών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Call Center) «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.» Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.

Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Έλεγχος, Τεκμηρίωση, Πιλοτική Λειτουργία, Εκπαίδευση Χρηστών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Call Center) «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.» Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Έλεγχος, Τεκμηρίωση, Πιλοτική Λειτουργία, Εκπαίδευση Χρηστών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Call Center) «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.» Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Ανάπτυξη υποσυστήματος Κλήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Εφαρμογής 1: e-Παράβολο και Ανάπτυξη Εφαρμογής 2: Μητρώο Φυσικών και Νομικών Προσώπων «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.»

Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Ανάπτυξη υποσυστήματος Κλήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Εφαρμογής 1: e-Παράβολο και Ανάπτυξη Εφαρμογής 2: Μητρώο Φυσικών και Νομικών Προσώπων «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Ανάπτυξη υποσυστήματος Κλήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Εφαρμογής 1: e-Παράβολο και Ανάπτυξη Εφαρμογής 2: Μητρώο Φυσικών και Νομικών Προσώπων «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.» Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Διαχείρισης Χρηστών, Χρονοσήμανσης & Διατήρησης Αρχείου Συναλλαγών, Ασφάλειας & Εμπιστοσύνης με Τρίτους Φορείς και Συντήρηση Συστήματος για Τρία Έτη για το «Σύστημα Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. και Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Δήμους»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Διαχείρισης Χρηστών, Χρονοσήμανσης & Διατήρησης Αρχείου Συναλλαγών, Ασφάλειας & Εμπιστοσύνης με Τρίτους Φορείς και Συντήρηση Συστήματος για Τρία Έτη για το «Σύστημα Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. και Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Δήμους»

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοικοικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά με σκοπό την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας: Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Διαχείρισης Χρηστών, Χρονοσήμανσης & Διατήρησης Αρχείου Συναλλαγών, Ασφάλειας … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χρηματοδότηση Επενδυτικών έργων Ο.Τ.Α. μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ΕΤΕπ σε συνεργασία με την ΠΕΤΑ Α.Ε.

Χρηματοδότηση Επενδυτικών έργων Ο.Τ.Α. μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ΕΤΕπ σε συνεργασία με την ΠΕΤΑ Α.Ε.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στο πλαίσιο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στη Θεσσαλονίκη, 1 – 3 Δεκεμβρίου 2016, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», εκπόνησε … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση των μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία ΠΕΤΑ Α.Ε. καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Στοά Artium, 1ος όροφος. Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf format)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμμετοχή των Δήμων της Χώρας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» με την υποστήριξη της ΠΕΤΑ ΑΕ

Συμμετοχή των Δήμων της Χώρας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» με την υποστήριξη της ΠΕΤΑ ΑΕ

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η χώρα και, κατ’ επέκταση οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), η προώθηση και υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.  Η τοπική αυτοδιοίκηση κατέχει καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, … Περισσότερα