Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Έλεγχος, Τεκμηρίωση, Πιλοτική Λειτουργία, Εκπαίδευση Χρηστών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Call Center) «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.» Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.

Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Έλεγχος, Τεκμηρίωση, Πιλοτική Λειτουργία, Εκπαίδευση Χρηστών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Call Center) «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.» Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Έλεγχος, Τεκμηρίωση, Πιλοτική Λειτουργία, Εκπαίδευση Χρηστών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Call Center) «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.» Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Ανάπτυξη υποσυστήματος Κλήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Εφαρμογής 1: e-Παράβολο και Ανάπτυξη Εφαρμογής 2: Μητρώο Φυσικών και Νομικών Προσώπων «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.»

Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Ανάπτυξη υποσυστήματος Κλήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Εφαρμογής 1: e-Παράβολο και Ανάπτυξη Εφαρμογής 2: Μητρώο Φυσικών και Νομικών Προσώπων «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Ανάπτυξη υποσυστήματος Κλήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Εφαρμογής 1: e-Παράβολο και Ανάπτυξη Εφαρμογής 2: Μητρώο Φυσικών και Νομικών Προσώπων «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.» Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Διαχείρισης Χρηστών, Χρονοσήμανσης & Διατήρησης Αρχείου Συναλλαγών, Ασφάλειας & Εμπιστοσύνης με Τρίτους Φορείς και Συντήρηση Συστήματος για Τρία Έτη για το «Σύστημα Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. και Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Δήμους»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Διαχείρισης Χρηστών, Χρονοσήμανσης & Διατήρησης Αρχείου Συναλλαγών, Ασφάλειας & Εμπιστοσύνης με Τρίτους Φορείς και Συντήρηση Συστήματος για Τρία Έτη για το «Σύστημα Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. και Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Δήμους»

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοικοικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά με σκοπό την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας: Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Διαχείρισης Χρηστών, Χρονοσήμανσης & Διατήρησης Αρχείου Συναλλαγών, Ασφάλειας … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επαναληπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός “Εργασίες – Υπηρεσίες Κατάρτισης Οδηγιών και Κανονισμών για την Υποστήριξη της Συγχώνευσης και Λειτουργίας των Περιφερειών Φ.Ο.Σ.Δ.Α.”

Επαναληπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός “Εργασίες – Υπηρεσίες Κατάρτισης Οδηγιών και Κανονισμών για την Υποστήριξη της Συγχώνευσης και Λειτουργίας των Περιφερειών Φ.Ο.Σ.Δ.Α.”

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με σκοπό την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόχειρος Διαγωνισμός “Εργασίες – Υπηρεσίες Κατάρτισης Οδηγιών και Κανονισμών για την Υποστήριξη της Συγχώνευσης και Λειτουργίας των Περιφερειών Φ.Ο.Σ.Δ.Α.”

Πρόχειρος Διαγωνισμός “Εργασίες – Υπηρεσίες Κατάρτισης Οδηγιών και Κανονισμών για την Υποστήριξη της Συγχώνευσης και Λειτουργίας των Περιφερειών Φ.Ο.Σ.Δ.Α.”

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :   ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με σκοπό την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Φ.Ο.Δ.Σ.Α.», … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο Δήμος Σιντικής Σερρών αναζητά επενδυτή για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών

Ο Δήμος Σιντικής Σερρών αναζητά επενδυτή για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών

Η διακήρυξη του Δήμου Σιντικής Σερρών για την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του Σχεδίου του Δήμου για την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των Ιαματικών Πηγών του Σιδηροκάστρου. Για την εκπόνηση του Σχεδίου και την υποστήριξη της υλοποίησής του ο Δήμος συνεργάζεται με την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε στο πλαίσιο προγραμματικής … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προθεσμίες κατάθεσης προσφορών, διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού

Προθεσμίες κατάθεσης προσφορών, διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού

Προθεσμίες κατάθεσης προσφορών, διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού «Υλοποίηση ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την εφαρμογή της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενταγμένης στους Άξονες 07,08,09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» Η κατάθεση των προσφορών για … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός

Υλοποίηση Συνεδρίου και Σεμιναρίων Αιρετών Γυναικών της Πρωτοβάθμιας και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου: «Υλοποίηση Συνεδρίου και Σεμιναρίων αιρετών γυναικών της πρωτοβάθμιας και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης» για την εφαρμογή της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και PORTAL

Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και PORTAL

 Προκήρυξη για το Σχεδιασμό και τη Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και PORTAL που αφορά στο Έργο: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» Για τη λήψη/προβολή της περίληψης της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file) Για τη λήψη/προβολή του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file) Απόφαση Δ.Σ. … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημόσια Διαβούλευση: ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Δημόσια Διαβούλευση: ΕΣΠΑ 2007 – 2013

 Δημόσια Διαβούλευση : Αποκέντρωση, Απλοποίηση και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας των Διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 3 Μαρτίου, 2010 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.