Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόχειροι Διαγωνισμοί Δημοσιότητας

Πρόχειροι Διαγωνισμοί Δημοσιότητας

Πρόχειροι Διαγωνισμοί Δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης του έργου», του έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο». ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Διακ. 11/2009) με Τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σχεδιασμός και Δημιουργία OPS – Portal

Σχεδιασμός και Δημιουργία OPS – Portal

Προκήρυξη για το Σχεδιασμό και Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και Δικτυακής Πύλης (PORTAL) που αφορά το έργο: Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο. Για τη λήψη/προβολή της περίληψης της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file) Για τη λήψη/προβολή του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημόσια Διαβούλευση Δημιουργίας OPS και Portal

Δημόσια Διαβούλευση Δημιουργίας OPS και Portal

Δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης για τον σχεδιασμό και δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) και διαδικτυακής πύλης (PORTAL) που αφορά το έργο: Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο. Έναρξη διαβούλευσης 11.5.09 – Λήξη διαβούλευσης 18.5.09 Για τη λήψη/προβολή της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επαναπροκήρυξη του Ανοικτού Διεθνής Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 6/2009

Επαναπροκήρυξη του Ανοικτού Διεθνής Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 6/2009

Επαναπροκηρύξη του με αρ. Διακήρυξης 6/2009 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Υποέργου: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α» του Έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο». Για τη λήψη/προβολή της περίληψης της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file) Για τη λήψη/προβολή … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκύρηξη Διαγωνισμού Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

Προκύρηξη Διαγωνισμού Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

Προκήρυξη για την Δημιουργία, Προσαρμογή και Υποστήριξη Πλατφόρμας Τηλεκαταρτισης που αφορά το έργο: Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο. Για τη λήψη/προβολή της περίληψης της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file) Για τη λήψη/προβολή του αναλυτικού τεύχους  της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διευκρίνιση Διαγωνισμών Εκπαιδευτικού Υλικού

Διευκρίνιση Διαγωνισμών Εκπαιδευτικού Υλικού

Αναφορικά με τις υπ’ αρ. 6/2009, 7/2009 και 8/2009 Διακηρύξεις «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α’, Β’ και Γ’ αντίστοιχα του έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο» διευκρινίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή ρητά ότι η υφιστάμενη μεταξύ των ως άνω Προκηρύξεων και των Περιλήψεων … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημόσια Διαβούλευση Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

Δημόσια Διαβούλευση Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

Δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης για την Δημιουργία, Προσαρμογή και Υποστήριξη Πλατφόρμας Τηλεκαταρτισης που αφορά το έργο: Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο. Έναρξη διαβούλευσης 12.3.09 – Λήξη διαβούλευσης 19.3.09   Για τη λήψη/προβολή της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διευκρινίσεις Διεθνών Διαγωνισμών

Διευκρινίσεις Διεθνών Διαγωνισμών

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της  Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της  προκήρυξης, κρίνεται αναγκαίο να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με τα ερωτήματα που έχουν ήδη τεθεί.  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΤΥ)

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΤΥ)

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για την υλοποίηση του έργου: «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο» Για τη λήψη/προβολή της περίληψης της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file) Για τη λήψη/προβολή του αναλυτικού τεύχους  της προκήρυξης … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημόσια Διαβούλευση Εκπαιδευτικού Υλικού

Δημόσια Διαβούλευση Εκπαιδευτικού Υλικού

Δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης για το σχεδιασμό, εκπόνηση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που αφορά το έργο: Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο Έναρξη διαβούλευσης 20/2/09 – Λήξη διαβούλευσης 27/2/09   Για τη λήψη/προβολή της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)