Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Χαρ. Τρικούπη 6-10, 106 79 Αθήνα

Τηλ  : 213 215 5600

Φαξ : 213 215 5624

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : peta@info-peta.gr

Διεύθυνση Ιστότοπου : www.info-peta.gr