Δελτίο Τύπου Αναπτυξιακών Ανταποδοτικών Επενδυτικών Σχεδίων ΟΤΑ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατανοεί πλέον  την ανάγκη να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση κεφαλαίων έτσι ώστε να προωθήσει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές τοπικής ανάπτυξης που χαρακτηρίζονται από ανταποδοτικότητα. Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν μια εναλλακτική επιλογή εξεύρεσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Η συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση ανταποδοτικών επενδυτικών έργων μπορεί να ενεργοποιήσει ένα δυναμικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην άμβλυνση των ανισορροπιών μεταξύ περιφέρειας και κέντρου μέσα από μια διαδικασία ορθολογικής χρήσης των εγχώριων φυσικών και οικονομικών πόρων.

Για τη προβολή/λήψη του δελτίου τύπου πατήστε εδώ(.doc file).