Δελτίο Τύπου Ημερίδας Γ.Γ.Ι.Φ., Βόλος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, η εκπαιδευτική ημερίδα που υλοποίησε η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με την Γ.Γ.Ι.Φ. του Υπουργείου Εσωτερικών, την Κ.Ε.Δ.Ε. και την ΕΝ.Π.Ε., που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2013.

Η εν λόγω ημερίδα αποτέλεσε την πρώτη από τις συνολικά τέσσερις (4) που θα πραγματοποιηθούν στις περιφέρειες της χώρας, στο πλάισιο της υλοποιούμενης πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστίριξη της Συμμετοχής των Γυναικών  σε Θέσεις Πολιτικής Ευθύνης και Εκπροσώπησης σε Περιφεριακό και Τοπικό Επίπεδο» του ΕΠ «Διοικιτική Μετταρύθμιση 2007 – 2013».

Για τη λήψη/προβολή του δελτίου τύπου πατήστε εδώ.(.docx file)