Διημερίδα Επιμόρφωσης των Νέων Αυτοδιοικητικών Αρχών

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης διοργανώνουν σε έξι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα και Λάρισα, Διημερίδες με θέμα «Τα αναγκαία βήματα για την επιτυχή μετάβαση στον Καλλικράτη», που στόχο έχουν την επιμόρφωση Δημάρχων, Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών, που θα προκύψουν μετά τις εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου. Παρατίθεται αναλυτικά το πρόγραμμα της διημερίδας που θα διοργανωθεί στην Αττική στις 23 και 24 Νοεμβρίου, και το οποίο θα ακολουθηθεί και στις υπόλοιπες πόλεις.

Πρόγραμμα διημερίδας Αττικής

Εισηγήσεις – Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

Δήμοι

Περιφέρειες