Δημόσια Διαβούλευση Εκπαιδευτικού Υλικού

Δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης για το σχεδιασμό, εκπόνηση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που αφορά το έργο: Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο

Έναρξη διαβούλευσης 20/2/09 – Λήξη διαβούλευσης 27/2/09

 

Για τη λήψη/προβολή της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)