Δημόσια Διαβούλευση Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

Δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης για την Δημιουργία, Προσαρμογή και Υποστήριξη Πλατφόρμας Τηλεκαταρτισης που αφορά το έργο: Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο.

Έναρξη διαβούλευσης 12.3.09 – Λήξη διαβούλευσης 19.3.09

 

Για τη λήψη/προβολή της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)