Διοργάνωση Εκδήλωσης για τα ΣΒΑΚ- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 16 & 17 Ιανουαρίου 2020

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2020 διοργανώνει εκδήλωση για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Δεδομένων των δράσεων που πραγματοποιούνται από Δήμους της χώρας για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα καθώς και το γεγονός ότι πλήθος Δήμων εκπονούν ή πρόκειται να εκπονήσουν ΣΒΑΚ, θα σας παρακαλούσαμε για την ενημέρωσή τους αναφορικά με τη διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης με σκοπό τη συμμετοχή στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το κείμενο της ανακοίνωσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ.

Η ηλεκτρονική εγγραφή των συμμετεχόντων στη Διημερίδα είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο της ανακοίνωσης σε αρχείο .doc, πατώντας εδώ.