Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ

Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις 
 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 
 
Συνοπτική Παρουσίαση (Executive Summary)
Νοέμβριος 2009