Επαναπροκήρυξη του Ανοικτού Διεθνής Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 6/2009

Επαναπροκηρύξη του με αρ. Διακήρυξης 6/2009 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Υποέργου:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α» του Έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο».

Για τη λήψη/προβολή της περίληψης της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)