Επίσημη υποβολή του νέου ΕΣΠΑ 2014 -2020 στην Ευρωπαική Επιτροπή

Στις 17 Απριλίου 2014 υποβλήθηκε επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαική Επιτροπή το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020. Ακολουθώντας την παρακάτω πηγή, στα σχετικά αρχεία επισυνάπτεται το υποβληθέν κείμενο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Παράρτημα για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες.

Πηγή: www.espa.gr