Οικονομικά Στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 

Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010

Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009

Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Για λήψη/προβολή πατήστε εδώ (pdf file).

Πόθεν Έσχες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΤΑ Α.Ε. έτους 2014

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2015