Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Ο κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόρης, Δήμαρχος Χαλανδρίου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., είναι από τις 6 Ιουλίου, ο νέος Πρόεδρος της εταιρείας «Π.Ε.Τ.Α.» Α.Ε. («Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη»).

Στη θέση του Αντιπροέδρου της εταιρείας εξελέγη ο κ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ Αθανάσιος, Νομαρχιακός Σύμβουλος Μαγνησίας.

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ Δημήτρης, Δήμαρχος Κιλκίς.

Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κ. ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γεώργιος, πολιτικός μηχανικός.

Τις υπόλοιπες θέσεις στελεχώνουν:

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης, Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Αττικής, Μέλος Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Θόδωρος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Μέλος Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ,πρώην Δήμαρχος ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αττικής

ΚΩΤΣΟΣ Γιώργος, Δήμαρχος Μουζακίου Καρδίτσας, Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών Ελλάδας (HELLADA)

ΣΜΥΡΟΣ Γαβριήλ, Αντιδήμαρχος Λεωνιδίου, Μέλος Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε.

ΤΑΜΗΛΟΣ Μιχάλης, Δήμαρχος Τρικκαίων (Τρικάλων), Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

ΤΖΑΚΗ Ιωάννα, Αντινομάρχης Ανάπτυξης Ν. Θεσσαλονίκης, Μέλος Δ.Σ. της Ε.Ν.Α.Ε.

ΤΣΑΛΙΚΗ Τζούλια, Νομαρχιακή Σύμβουλος Μαγνησίας, Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μαγνησίας (ΑΝ.Ε.Μ.) Α.Ε.