Πρόχειρος Διαγωνισμός «Υποστήριξη των Π.Ε.Δ. για την Πορεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007 – 2013»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007 – 2013»

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάθεση της υλοποίησης της δράσης για την υποστήριξη των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), σε εφαρμογή των όρων:
•    της από την 19.03.2012 Προγραμματικής Σύμβασης, του έργου «Παρακολούθηση της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 2007–2013 (Ε.Σ.Π.Α.) από την Αυτοδιοίκηση και Επιστημονική Υποστήριξη των Εκπροσώπων της Κ.Ε.Δ.Ε. στις Επιτροπές Παρακολούθησης» και
•  της από την 10η Μαΐου 2012 σύμβασης μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε και Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. με αντικείμενο: «Υποστήριξη των ΠΕΔ για την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013».

Συγκεκριμένα, στόχος της παρούσας είναι, να παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη σε ενδιαφερόμενες Π.Ε.Δ. για την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013, καθώς και για την ένταξη, υλοποίηση έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007 – 2013.

Για την προβολή του Αναλυτικού Τεύχους Προκήρυξης πατήστε εδώ (.pdf file)