Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΤΥ)

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου:
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για την υλοποίηση του έργου: «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο»

Για τη λήψη/προβολή της περίληψης της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του αναλυτικού τεύχους  της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)