Προκύρηξη Διαγωνισμού Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

Προκήρυξη για την Δημιουργία, Προσαρμογή και Υποστήριξη Πλατφόρμας Τηλεκαταρτισης που αφορά το έργο: Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο.

Για τη λήψη/προβολή της περίληψης της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του αναλυτικού τεύχους  της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)