Προκηρύξεις Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών Εκπαιδευτικού Υλικού

Προκηρύξεις Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών για την εκτέλεση του Υποέργου:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» του Έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο».

 

Θεματική Ενότητα Εκπαιδευτικού Υλικού Α’

Προκήρυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Α’

  

Θεματική Ενότητα Εκπαιδευτικού Υλικού Β’

Προκήρυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Β’

 

Θεματική Ενότητα Εκπαιδευτικού Υλικού Γ’

Προκήρυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Γ’