08-02-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολής πρότασης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

Για την προβολή/λήψη της πρόσκλησης πατήστε εδώ. (.pdf format)

Για την προβολή/λήψη τoυ εντύπου αίτησης πατήστε εδώ. (.docx format)