Πρόσκληση για Επιλογή Ο.Δ.Ε.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Στελεχών της Ομάδα Διοίκησης του Έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο».

 

Πρόσκληση για Επιλογή Ο.Δ.Ε.