Πρόσκληση για Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Ομάδων Σχεδιασμού και Παραγωγής Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για Τηλεκατάρτιση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2009, στην ηλεκτρονική διεύθυνση peta@info-peta.gr με την ένδειξη για τη συγκρότηση Ομάδων Σχεδιασμού και Παραγωγής Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για Τηλεκατάρτιση.

Πληροφορίες: Κος Χρήστος Πρωτόγερος, τηλ. 213 215 5627