Πρόσκληση των Μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Στοά Atrium, 1ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας

2.Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf format)