Πρόσκληση των Μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Στοά Artium, 1ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf format)