Πρόσκληση των μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία ΠΕΤΑ Α.Ε. καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Στοά Artium, 1ος όροφος.

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf format)