Προθεσμίες κατάθεσης προσφορών, διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού

Προθεσμίες κατάθεσης προσφορών, διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού «Υλοποίηση ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την εφαρμογή της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενταγμένης στους Άξονες 07,08,09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

Η κατάθεση των προσφορών για τον ανοιχτό διαγωνισμό «Υλοποίηση ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την εφαρμογή της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενταγμένης στους Άξονες 07,08,09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», μπορεί να γίνει μέχρι την 20η Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00, που αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών,  και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00, στα γραφεία της ΠΕΤΑ. Ηπείρου 11, Τ.Κ. 10433, Αθήνα.