Σχεδιασμός και Δημιουργία OPS – Portal

Προκήρυξη για το Σχεδιασμό και Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και Δικτυακής Πύλης (PORTAL) που αφορά το έργο: Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο.

Για τη λήψη/προβολή της περίληψης της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)