Θέματα Συγχωνεύσεων και Προσωπικού ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων των Δήμων

Με το ν. 3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτης») προβλέπονται συγχωνεύσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από 1.1.2011. Με τις σχετικές ρυθμίσεις εξορθολογίζεται το καθεστώς των νομικών προσώπων της Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών και κατανομή του προσωπικού τους.
 
Διαβάστε ΕΔΩ την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.(.pdf file)