Ζωτικής σημασίας η απογραφή πληθυσμού 2011

Η  Ελληνική  Στατιστική  Υπηρεσία  κάθε  10  χρόνια  διενεργεί  τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών.
Φέτος, σε εφαρμογή του ΠΔ 168/2008 «περί διενέργειας Γενικών Απογραφών:
α) Οικοδομών – Κτιρίων και
β) Πληθυσμού – Κατοικιών»
θα διενεργηθούν, σε όλη τη Χώρα, οι προαναφερόμενες Απογραφές.
Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών θα διεξαχθεί από 10 Μαϊου έως 24 Μαϊου 2011.

Διαβάστε περισσότερα στο επίσημο portal της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής