Επιστολή ΚΕΔΕ προς Δήμους και ΠΕΔ με θέμα την εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων

Η ΚΕΔΕ απέστειλε επιστολή σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος, με θέμα » Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων στους Δήμους»

Για τη λήψη/προβολή της επιστολής,πατήστε εδώ.(.pdf file)