Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε το 44ο  Τεύχος (Φεβρουάριος 2014) του μηνιαίου Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Για τη λήψη/προβολή του Δελτίου στην Ελληνική γλώσσα, πατήστε εδώ.(.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του Δελτίου στην Αγγλική γλώσσα, πατήστε εδώ.(.pdf file)