Προσωρινά τηλέφωνα επικοινωνίας ΠΕΤΑ Α.Ε.

Λόγω μεταφοράς της εταιρείας ΠΕΤΑ Α.Ε.  σε νέα διεύθυνση (Χαριλάου Τρικούπη 6-10 Eμπ. Κέντρο Atrium) και μέχρι την πλήρη μεταφορά των δομών ΣΥΖΕΥΞΙΣ η επικοινωνία με την εταιρεία θα εξυπηρετείται από το τηλέφωνο 210-3250300 210-3250308.