Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Δάνεια σε Ο.Τ.Α.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δημοσιοποίησε πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση δανείων σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για τη λήψη/προβολή αναλυτικών πληροφοριών/δικαιολογητικών/όρων χρήσης, πατήστε εδώ και εδώ(.pdf files)

Για τη λήψη/προβολή του Πίνακα κατάταξης ανά κωδικό σκοπών για χορήγηση δανείων από το Τ.Π.& Δανείων, πατήστε εδώ(.pdf file)

Πηγή: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων